אינטגרציה והרכבת מוצרים

אינטגרציה והרכבת מוצרים

יכולות המחלקה הינן בילתי מוגבלות.
הרכבות מכניות ואלקטרו-מכניות.
הרכבות של מוצרים משובצי מחשב.
ביצוע בדיקות סופיות למוצר.
עיטוף ואריזה.
מישטוח ושילוח.

ניהול רכש ולוגיסטקיה של רכיבים נילווים.
ניהול מלאי מינימום הנדרש ע"י הלקוח. 

הבטחת איכות

הבטחת האיכות באה לידי ביטוי הן בתהליך יצור המוצר והן בסיום הרכבתו.
האיכות נימדדת בכל הפרמטרים הנדרשים ומבוצעת בכל אחד מתהליכי היצור השונים.
מבקרי האיכות נמצאים בקווי היצור ודוגמים את כל מרכיבי המוצר תוך כדי יצורם.
הרכיבים נבדקים בשטח היצור וכן במעבדות האיכות הממוקמות בכל מחלקה.
רמות המידגם נקבעות בשיתוף עם הלקוח.
תיקני האיכות נכתבו ע"י הנהלת החברה ומקבלים תוקף במיבדקי איכות שנתיים בהתאם לתקנים:
9001 ISO
IPC610
13485 ISO